Okrugli sto: „Istraživanje modela univerzalne poštanske usluge“

29.05.2015
Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge je pokrenula proces postizanja nacionalnog konsenzusa u vezi sa definisanjem adekvatnog modela univerzalne poštanske usluge. S tim ciljem, Agencija je sprovela multidisciplinarno istraživanje univerzalne poštanske usluge, sa pravnog, ekonomskog, tehnološkog i poštanskog aspekta. Rezultati istraživanja će biti predstavljeni na okruglom stolu „Istraživanje modela univerzalne poštanske usluge”.

Istraživanje modela univerzalne poštanske usluge

Preuzmite PDF dokument