Održan 40. jubilarni PosTel

02.12.2022

Jubilarni, 40. Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2022, održan je 29. i 30. novembra 2022. godine, na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na svečanom otvaranju učesnike je, između ostalih, pozdravio i direktor RATEL-a Dragan Pejović i ukazao na značaj ovog skupa za inžinjere poštanskog saobraćaja i telekomunikacija, a zatim je ukratko predstavio stanje na tržištu poštanskih usluga u protekloj godini, kao i najznačajnije planove i aktivnosti iz okvira nadležnosti u narednom periodu. Tom prilikom mu je uručena i Plaketa u znak zahvalnosti RATEL-u na dugogodišnjoj podršci.

PosTel ima za cilj da se kroz prezentaciju radova prate savremena naučno – tehnološka dostignuća u oblasti poštanskog i telekomunikacionog saobraćaja, a svoj doprinos tom cilju dali su i predstavnici RATEL-a. Naime, Tamara Muškatirović – Zekić, koautorka  rada „Primena neuralnih mreža za kompenzaciju nelinearne distorzije u mobilnim sistemima nove generacije“, predstavila je rad na navedenu temu, dok je drugog dana izlagao dr Goran Paunović na temu: „Modeli fišing kampanja kojima je zloupotrebljen logo i ime Pošte Srbije.“

Ove godine Simpozijum je obuhvatio 39 radova po pozivu, odabranih renomiranih naučnih radnika i istraživača sa univerziteta i instituta, istaknutih stručnjaka iz poštanskih i telekomunikacionih organizacija i regulatornih agencija iz zemlje i okruženja. Tematika Simpozijuma odnosi se na aktuelne teme i pitanja funkcionisanja i razvoja poštanskog i telekomunikacionog sektora, uključujući modele globalnog i nacionalnog razvoja, napredne informaciono-komunikacione tehnologije, arhitekture i servise, menadžment, marketing, e-trgovinu, heterogene bežične i multimedijalne komunikacije, inženjering poštanskog i telekomunikacionog saobraćaja, modelovanje i simulaciju telekomunikacionog saobraćaja i mreža, regulativu u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju, analizu i modelovanje poštanskog i telekomunikacionog tržišta, inteligentne transportne sisteme, primenu IoT u saobraćaju i pametnim gradovima, digitalizaciju i unapređenje baza podataka i dr.