Objavljen rad Nacionalnog CERT-a u eminentnom časopisu per Concordiam

09.02.2021

Članovi tima Nacionalnog CERTa su objavili rad na temu edukacije i stručnog usavršavanja u oblasti informacione bezbednosti u eminentnom časopisu perConcordiam koji izdaje George C. Marshall Evropski centar za bezbednosne studije.

Predloženi pristup podrazumeva blisku saradnju između privatnog i javnog sektora, odnosno državnih institucija i privatnih organizacija u cilju edukacije novih i već postojećih kadrova u oblasti informacione bezbednosti. Takođe, predložen je model primene blagovremene analize sajber pretnji za sisteme na bazi veštačke inteligencije i edukacije kadrova sa odgovarajućim veštinama i znanjima za borbu protiv ove vrste pretnji. Na ovaj način obezbeđen je inovativni pristup koji je omogućen Strategijom razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji, posebno imajući u vidu da je naša zemlja jedina u regionu jugoistočne Evrope koja je na ovaj način regulisala razvoj i primenu veštačke inteligencije.

Ceo rad možete pronaći  na sledećem linku.