Novih 7 senzora u mreži EMF RATEL

30.06.2020
RATEL nastavlja razvoj sistema EMF RATEL za kontinualno praćenje nivoa elektromagnetskog polja “Electromagnetic Fields-EMF“ u 2020. godini. Nakon što je mreža senzora u martu proširena sa 15 lokacija, sada se u sistem implementira 7 novih senzora i to u 4 nova grada: Čačak (3), Gornji Milanovac (2), Arilje (1) i Aranđelovac (1). 

Do sada je instalirano 49 senzora, u 22 grada u Srbiji. Gradske uprave prepoznale su značaj praćenja nivoa elektromagnetskog polja i podržale Ratelovu inicijativu za postavljanje senzora, čime su pokazale društvenu odgovornost u zajedničkoj delatnosti održanja ekologije i zdravlja građana.

Sistem EMF koristi mrežu senzora preko kojih se obavlja kontinualno i dugotrajno praćenje nivoa ukupnog električnog polja koje potiče od elektronskih komunikacionih mreža i opreme radi procene izloženosti opšte populacije ovim poljima. Senzori se postavljaju u zonama povećane osetljivosti kao što su škole, vrtići, domovi zdravlja, bolnice, studentski domovi.

Ratel poziva sve opštine koje se do sada nisu odazvale pozivu za učešće u projektu EMF RATEL ili nisu predložile lokacije od interesa da to urade u narednom periodu. Nakon toga, inženjeri iz agencije obišli bi lokacije i postavili senzor za merenje nivoa elektromagnetskog polja u zonama povećane osetljivosti. Predloge možete poslati na elektronsku adresu  ratel@ratel.rs.

Građani mogu putem interaktivnog portala http://emf.ratel.rs/ pristupe lokacijama na kojima su postavljeni senzori za merenje nivoa elektromagnetskog polja i sami provere  merne rezultate na lokacijama od interesa.