Nezavisno merenje rokova za prenos neregistrovanih pismonosnih pošiljaka u unutrašnjem poštanskom saobraćaju

26.04.2022

 

U skladu sa obavezom propisanom Zakonom o poštanskim uslugama („Službeni glasnik RS“, broj 77/19), RATEL je doneo Pravilnik o parametrima kvaliteta za obavljanje poštanskih usluga („Službeni glasnik RS“, broj 114/20) kojim su bliže određeni parametri kvaliteta koje treba da ostvare poštanski operatori pri obavljanju poštanskih usluga. Pravilnik, između ostalog, propisuje da RATEL sprovodi nezavisno merenje rokova za prenos pismonosnih pošiljaka angažovanjem nezavisne organizacije koja merenje treba da sprovede u skladu sa odredbama tog pravilnika i važećim standardima.

Nakon sprovedenog tenderskog postupka, kontinuirano merenje rokova prenosa neregistrovanih pismonosnih pošiljaka ugovorom je povereno PREDUZEĆU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA TCOM DOO BEOGRAD.

Merenje je počelo u januaru 2021. godine, a u početku su mereni samo rokovi prenosa neprioritetnih pošiljaka. Nakon što je u aprilu JP „Pošta Srbije“, Beograd,  uvelo uslugu prioritetnog pisma, u drugoj polovini 2021. godine počelo je i merenje rokova prenosa prioritetnih pisama.

Navedeno merenje se sprovodi u skladu sa Pravilnikom i Tehničkim karakteristikama koje je utvrdio RATEL, a izveštaji o ostvarenim rezultatima se sačinjavaju mesečno, kvartalno i godišnje.

Ostvarene rezultate rokova prenosa neprioritetnih i prioritetnih pismonosnih pošiljaka za 2021. godinu možete pogledati na sledećim linkovima:

  1. Rezultati rokova prenosa za neprioritetne pismonosne pošiljke
  2. Rezultati rokova prenosa za prioritetne pismonosne pošiljke