Nastavak saradnje sa obrazovnim institucijama u Srbiji

26.06.2020

Na osnovu Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Akademijom tehničko-vaspitačkih strukovnih studija Odsek Niš, RATEL je i ove godine pružio podršku pri organizaciji manifestacije „Dan otvorenih vrata“ održane 19. juna.

Kontrolori RF spektra Kontrolno-mernog Centra u Nišu predstavili su zainteresovanim posetiocima, sadašnjim i budućim studentima svoje kontrolno-merno vozilo kao i mogućnosti kontrole korišćenja RF spektra.

Na ovaj način RATEL je pomogao da Akademija, Odsek u Nišu uspešno predstavi svoje kapacitete i spremno dočeka novu generaciju studenata za školsku 2020/2021. godinu. Verujemo da je i ova saradnja pozitivno promovisala zajedničke vrednosti kao što su inovativnost, profesionalizam i edukacija novih generacija studenata.