Nacionalni CERT pripremio Uputstvo za prijavu incidenata

15.01.2020

U svrhu podizanja svesti o važnosti prijavljivanja incidenata koji imaju značajan uticaj na narušavanje informacione bezbednosti, Nacionalni CERT je pripremio Uputstvo za prijavu incidenata. Uputstvo je namenjeno  svim operatorima IKT sistema od posebnog značaja koji imaju zakonom propisanu obavezu da ovakav incident prijave Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija ili Nacionalnom CERT-u.  Uputstvo za prijavu incidenata namenjeno je i građanima  u svrhu informisanosti o operatorima IKT sistema od posebnog značaja. Nacionalni CERT (koji je u okviru Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge) prati stanje o incidentima na nacionalnom nivou, pruža rana upozorenja, informiše relevantna lica o rizicima i incidentima, po prijavljenim incidentima pruža savete i unapređuje svest javnosti o značaju informacione bezbednosti.