Javni poziv operatorima da se izjasne o uslovima korišćenja CLL tehnologije u Republici Srbiji (11.07.2016)

11.07.2016

Imajući u vidu zainteresovanost operatora mobilnih mreža da krajnjim korisnicima pružaju elektronske komunikacione usluge na fiksnoj lokaciji putem svojih mobilnih mreža (Cellular Local Loop - CLL), interes građana, značajne investicije operatora, kao i moguće posledice veće zastupljenosti ovog tehničkog rešenja na tržište elektronskih komunikacija Republike Srbije, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (u daljem tekstu: Agencija) je, dopisom broj 1-01-3491-301/16 od 21-04.2016. godine, zatražila od nadležnog ministarstva mišljenje o primeni ove tehnologije.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je u odgovoru, dopisom broj 011-00-217/2016-07 od 09.05.2016. godine, ukazalo da su Zakonom o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS", br.44/10, 60/13-US i 62/14) utvrđeni osnovni ciljevi i načela regulisanja odnosa u oblasti elektronskih komunikacija među kojima je i podsticanje konkurencije, ekonomičnosti i delotvornosti u obavljanju delatnosti elektronskih komunikacija na tehnološki neutralnoj osnovi. Takođe su mišljenja da bi ce korišćenjem CLL tehnologije u ruralnim sredinama obezbedilo pokrivanje cele teritorije Republike Srbije uslugama univerzalnog servisa, kao i potražnja za proširenjem skupa usluga univerzalnog servisa u skladu sa mogućnostima i zahtevima krajnjih korisnika.

U cilju podsticanja konkurencije elektronskih komunikacionih mreža i usluga na tehnološki neutralnoj osnovi, unapređivanja njihovog kapaciteta, odnosno kvaliteta, doprinosa razvoju tržišta elektronskih komunikacija i zaštite interesa korisnika elektronskih komunikacija, shodno članu 3. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Agencija sprovodi postupak određivanja uslova pod kojim se operatorima javnih mobilnih komunikacionih mreža, dozvoljava da krajnjim korisnicima pružaju elektronske komunikacione usluge na fiksnoj lokaciji putem svojih mobilnih mreža.

Agencija, saglasno odredbi člana 118, a u vezi sa odredbom člana 202. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“, br. 33/97 i 31/01 i „Službeni glasnik RS“, broj 30/10), ovim javnim saopštenjem pokreće upravni postupak i poziva operatore da se izjasne na sledeće činjenice i okolnosti koje su predmet, odnosno činjenična građa ove upravne stvari:

1. Dozvoljava se korišćenje svih radio-frekvencijskih opsega, dodeljenih na korišćenje operatorima mobilnih mreža, za pružanje elektronskih komunikacionih usluga na fiksnoj lokaciji (Cellular Local Loop - CLL) u svim mestima u kojima ima do 1500 stanovnika prema poslednjem zvaničnom popisu u Republici Srbiji. Spisak navedenih mesta je dostupan na sledećem linku: Mesta u kojima ima do 1500 stanovnika prema poslednjem zvaničnom popisu u Republici Srbiji

2. Dozvoljava se korišćenje geografskog broja u skladu sa Planom numeracije („Službeni glasnik RS“, br. 32/11, 35/12 i 64/13) za pružanje javne govorne usluge na fiksnoj lokaciji putem javne mobilne mreže, pod uslovom da je mobilnost terminalnog uređaja pri korišćenju ove usluge ograničena na minimalno potrebnu, a da omogućava adekvatno pružanje usluge, uzimajući u obzir korišćenu tehnologiju.

3. Operator je dužan da uslugu pruža u skladu sa kvalitetom propisanim opštim aktom Agencije, kojim su određene vrednosti parametara kvaliteta javnih komunikacionih mreža i usluga.

4. Operator je dužan da obavesti korisnika o svim ograničenjima ove tehnologije, a posebno:

1) da je uslugu moguće koristiti samo na adresi koju je korisnik naveo pri zaključenju ugovora;

2) o potencijalnim ograničenjima pri korišćenju usluge unutar objekata;

3) o nepostojanju određenih funkcionalnosti koje se tipično očekuju od fiksnog telefonskog priključka (npr. korišćenje faks uređaja...).

5. Operator je dužan da pretplatniku omogući probni period korišćenja navedene usluge od 15 dana, i ukoliko pretplatnik nije zadovoljan kvalitetom pružene usluge, da mu pruži mogućnost da raskine ugovor bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom.

6. Ukoliko zastupljenost pretplatnika navedene tehnologije prevaziđe 10 procenata svih pretplatnika javne govorne usluge na fiksnoj lokaciji, Agencija može da propiše dodatne uslove, koji bi se odnosili na realizaciju univerzalnog servisa u Republici Srbiji.

Dostavljena izjašnjenja operatora Agencija će ceniti u postupku određivanja uslova pod kojim se operatorima javnih mobilnih komunikacionih mreža, dozvoljava da krajnjim korisnicima pružaju elektronske komunikacione usluge na fiksnoj lokaciji putem svojih mobilnih mreža na teritoriji Republike Srbije.

Rok za dostavljanje izjašnjenja je 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog saopštenja na Internet stranici Agencije.

Operatori svoja izjašnjenja mogu dostaviti na sledeću adresu:

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge
Palmotićeva 2, 11103 Beograd, PAK: 106306, Republika Srbija

Sa naznakom: Izjašnjenje o uslovima korišćenja CLL tehnologije u Republici Srbiji