Javne konsultacije o nacrtu Pravilnika o izmenama Pravilnika o određivanju tarifnih stavova za univerzalnu poštansku uslugu

26.12.2017
U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Pravilnika o izmenama Pravilnika o određivanju tarifnih stavova za univerzalnu poštansku uslugu.

Mišljenja o predmetu javne konsultacije podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca. Svi poverljivi podaci koji se odnose na mišljenje dato u okviru javne konsultacije, izdvajaju se u poseban dokument (aneks).

Adrese za slanje komentara:
Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije
              i poštanske usluge
             Palmotićeva 2
            11000 Beograd
Faks: 011 3242 673
E-mail: ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs

Kontakt osoba zadužena za javne konsultacije:

Perica Milić
Telefon: 011 2026 924
E-mail: perica.milic@ratel.rs

Goran Paunović
Telefon: 011 2026 930
E-mail: goran.paunovic@ratel.rs

Raspored aktivnosti

26. decembar 2017.
Objavljivanje nacrta Pravilnika o izmenama Pravilnika o određivanju tarifnih stavova za univerzalnu poštansku uslugu.

27. decembar 2017.
Početak javnih konsultacija.

12. januar 2018.
Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 10 radnih dana od dana početka javnih konsultacija.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na Internet stranici Agencije, izuzev aneksa sa poverljivim podacima.

Nacrt Pravilnika o izmenama Pravilnika o određivanju tarifnih stavova za univerzalnu poštansku uslugu

Preuzmite PDF dokument