Javne konsultacije o nacrtu Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga

09.09.2015
U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/10), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga.
Mišljenja o predmetu javne konsultacije podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca. Svi poverljivi podaci koji se odnose na mišljenje dato u okviru javne konsultacije, izdvajaju se u poseban dokument (aneks).

Adrese za slanje komentara:
Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije
              i poštanske usluge
              Višnjićeva 8
              11000 Beograd
Faks: 011 3242 673
E-mail: ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs

Kontakt osoba zadužena za javne konsultacije:
Dragan Đorđević
Telefon: 011 2026 805
E-mail: dragan.djordjevic@ratel.rs

Raspored aktivnosti

9. septembar 2015.
Objavljivanje nacrta Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga na sajtu Agencije.

10. septembar 2015.
Početak javnih konsultacija.

20. septembar 2015.
Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 10 dana od dana početka javnih konsultacija.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na Internet stranici Agencije, izuzev aneksa sa poverljivim podacima.

Nacrt Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga

Preuzmite PDF dokument