Javne konsultacije o Izveštaju o analizi veleprodajnog tržišta širokopojasnog pristupa (tržište 5)

17.05.2017

U skladu sa članom 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Izveštaju o analizi veleprodajnog tržišta širokopojasnog pristupa (tržište 5). Mišljenja o predmetu javnih konsultacija podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca. Svi poverljivi podaci koji se odnose na mišljenje dato u okviru javne konsultacije, izdvajaju se u poseban dokument (aneks).

Adrese za slanje komentara:

Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge
Palmotićeva 2
11000 Beograd
Faks: 011 3242 673
E-mail:
ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs

Kontakt osoba zaduženih za javne konsultacije:


Smiljana Barjaktarović
Telefon: 011 2026
854
E-mail:
smiljana.barjaktarovic@ratel.rsRaspored aktivnosti

17. maj 2017.

Objavljivanje Izveštaja o analizi veleprodajnog tržišta širokopojasnog pristupa (tržište 5) na sajtu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

18. maj 2017.

Početak javnih konsultacija.

16. jun 2017.

Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 30 dana od dana početka javnih konsultacija.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na Internet stranici Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, izuzev aneksa sa poverljivim podacima.

Izveštaj o analizi T5

Preuzmite PDF dokument

Srodni dokumenti