Instrukcija o uplatnom računu na koji se vrši uplata vezana za javni oglas za učešće u postupku javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radio-frekvencijskom opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz za teritoriju Republike Srbije

26.12.2014

Javno nadmetanje za RF opseg 800 MHz

Instrukcija o uplatnom računu na koji se vrši uplata vezana za javni oglas za učešće u postupku javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radio-frekvencijskom opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz za teritoriju Republike Srbije

Javno nadmetanje za RF opseg 1800 MHz

Instrukcija o uplatnom računu na koji se vrši uplata vezana za javni oglas za učešće u postupku javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radio-frekvencijskom opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz za teritoriju Republike Srbije