DELEGACIJA EKIP-A U POSETI RATEL-U

18.10.2019

Delegacija Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) Crne Gore, predvođena predsednikom Savjeta Brankom Kovijanićem i izvršnim direktorom Darkom Grgurovićem, završila je dvodnevnu posetu RATEL-u. Gostima iz Crne Gore su ovom prilikom predstavljeni aktuelni projekti i aktivnosti RATEL-a, s posebnim akcentom na razvoju sistema za monitoring radiofrekvencijskog spektra.

Delegacija EKIP-a je obišla renovirani Kontrolno-merni centar u Nišu i daljinski upravljanu kontrolno-mernu stanicu na Povlenu. Tokom obilaska ova dva reprezentativna RATEL-ova infrastrukturna objekta, gosti su detaljno upoznati sa konceptom sistema za monitoring, kao i sa specifičnim tehničkim rešenjima primenjenim pri izgradnji objekata i njihovom opremanju.