Danas je Svetski dan pošte

09.10.2020

Svake godine, 9. oktobra, obeležava se Svetski dan pošte koji je ustanovljen s ciljem promovisanja značaja  javne poštanske službe u unapređivanju komunikacije među ljudima. Odluka o obeležavanju praznika doneta je na kongresu Svetskog poštanskog saveza (Universal Postal Union) u Tokiju 1969. godine, u znak sećanja na dan osnivanja Saveza.

Savez je osnovan 1874. godine u Bernu, na konferenciji koju je organizovala švajcarska vlada i na kojoj su učestvovali predstavnici poštanskih uprava iz dvadeset i dve države Evrope, Amerike i Afrike. Bila je to prva međunarodna organizacija stvorena s idejom da podstiče razvoj javnih (državnih) poštanskih službi i njihovu međusobnu saradnju kako bi se stvorili uslovi za što efikasniji poštanski saobraćaj u svetu.

Među osnivačima Saveza bio je i predstavnik Kneževine Srbije. Srbija u to vreme još nije bila suverena država, ali je imala višedecenijsko iskustvo u radu javne pošte.

„Tokom pandemije virusa Covid-19, poštanski operatori sa svojim zaposlenima podneli su velike žrtve. 

Budući da spadaju u neophodnu radnu snagu, tokom nekontrolisanog globalnog širenja pandemije poštanski radnici su ulagali neverovatne napore da redovno dostavljaju pošiljke.

Neki su, nažalost, tragično izgubili život; drugi su pak ostali sa trajnim posledicama po zdravlje.

Mnogo je i onih koji su trpeli razne druge teškoće.

Pozdravljam hrabrost i posvećenost miliona poštanskih radnika koji su, uprkos smetnjama izazvanim pandemijom, nastavili da dostavljaju pošiljke.

Poštanska delatnost i svet su ponosni na vas – ja vam se divim, kao i vašim postignućima.

Čak i kada je avionski sobraćaj bio u prekidu, granice bile zatvarane, preradni i drugi centri bili u zagušenju, pošta je išla, a pošiljke su dostavljane. 

Kada bi se prepreke našle na putu, pronalazile su se nove rute. Umesto putničkim avionima, prenosilo se vozovima i brodovima; poštanski operatori iznalazili su nove načine rada i dostave.

U roku od samo nekoliko dana i nedelja, menjani su veliki logistički lanci koji, povezujući najudaljenije krajeve sveta, prevazilaze državne granice i kontinente. 

Ovo vreme izazova obeležili su inovativnost i kreativnost, koji su bili pokretači novih rešenja za pružanje socijalnih i finansijskih usluga korisnicima.

Zahvaljujući pošti, stari, izolovani i nemoćni dobijali su pomoć koja im je bila neophodna, vršena je dostava svih potrebnih lekova, obezbeđivana je zaštitna oprema a osnovne finansijske usluge su se obavljale bez prekida. 

Svetski poštanski savez je pomogao sa svoje strane, nudeći neophodne analize, partnersku saradnju i inovativna rešenja svojim državama članicama. 

Uprkos mnogim teškoćama, zajednički smo osnažili obavezu pružanja i opravdali ime univerzalne usluge, insistirajući na dostavi poštanskih pošiljaka svakom stanovniku na planeti, nezavisno od njegove lokacije.  

Svetski dan pošte je zato pravo vreme za odavanje počasti našim državama članicama, poštanskim operatorima, poštanskim radnicima i svima onima koji su doprineli nesmetanoj dostavi pošiljaka. 

Od samih početaka naše delatnosti, prkosili smo ratovima, prirodnim katastrofama i zarazama.

I uvek smo stizali na odredište.

2020. je nesumnjivo godina u kojoj je poštanska delatnost pokazala čovečanstvu svoju snagu, rešenost i neprocenjivu ulogu koju igra u svakom društvu “, rekao je Bišar Husein, generalni direktor Internacionalnog biroa Svetskog poštanskog saveza, u svojoj poruci povodom Svetskog dana pošte.