Aktivno i bezbedno na Internetu

01.10.2019

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, u čijoj nadležnosti je i Nacionalni CERT (SRB-CERT) obeležavaju oktobar mesec, kao evropski i svetski mesec informacione bezbednosti, kampanjom “AKTIVNO I BEZBEDNO NA INTERNETU“. Kampanja promoviše značaj informacione bezbednosti za građane,  državne institucije, kompanije iz javnog i privatnog sektora. Glavni cilj je podizanje svesti celokupne javnosti, promena ponašanja i pružanje osnovnih informacija svim korisnicima Interneta o tome kako se zaštititi dok ste na Internetu. 

Mere prevencije sadržane su u Zakonu o informacionoj bezbednosti kojim je propisana  obaveza Agencije da obavlja poslove Nacionalnog centra za prevenciju bezbednosnih rizika u IKT sistemima (Nacionalni CERT), koji obavlja poslove koordinacije prevencije i zaštite od bezbednosnih rizika u IKT sistemima u Republici Srbiji. Nacionalni CERT je posebno nadležan da prati stanje o incidentima na nacionalnom nivou, pruža rana upozorenja, uzbune i najave i informiše relevantna lica o rizicima i incidentima, reaguje na prijavljene ili na drugi način otkrivene incidente, pružanjem saveta licima koja su pogođena incidentom, na osnovu raspoloživih informacija, i preduzimanjem drugih potrebnih mera iz svoje nadležnosti, na osnovu dobijenih saznanja, kontinuirano analizira rizike i incidente,  podiže svest kod građana, privrednih subjekata i organa javne vlasti o značaju informacione bezbednosti, o rizicima i merama zaštite, uključujući i sprovođenje odgovarajućih kampanja, vodi evidenciju posebnih centara za prevenciju bezbednosnih rizika u IKT sistemima (Posebni CERT).

RATEL,  kao Nacionalni CERT, po prvi put obeležava mesec informacione bezbednosti sledećim aktivnostima: radionica ''Unapređenje mera zaštite za bezbedno poslovanje na Internetu'' koja je namenjena malim i srednjim preduzećima u Republici Srbiji (promocija modela Akta o bezbednosti), u saradnji sa Privrednom komorom Srbije.

U partnerstvu sa NALED-om, uz učešće Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i Kancelarije za informacione tehnologije i e-Upravu organizuju se seminari za lokalne samouprave (Kragujevac, Beograd, Niš, Novi Sad).

Radionicom ''Aktivno i bezbedno na Internetu'', koja je namenjena medijskim kućama u Republici Srbiji, Nacionalni CERT novinare upoznaje sa aktuelnim bezbednosnim rizicima na Internetu.

Nacionalni CERT pripremio je i nove brošure (Bezbedna trgovina na Internetu / Elektronsko bankarstvo) koje u nekoliko slajdova pokazuju osnovne ranjivosti, kao i preporuke o merama prevencije – www.cert.rs/publikacije.html.

Prema statističkim podacima Nacionalnog Certa najučestaliji tipovi napada su i dalje Phishing (u regionu su aktuelne fišing kampanje u bankarskom sektoru) i Ransomware (iznuđivački softver), zatim kripto-rudarenje, krađa i oticanje ličnih i poslovnih podataka.

81.7%  zlonamernog sadržaja čini sajber kriminal (phishing, ransomware, data breach, DDoS, kripto-rudarenje....), 16% je sajber špijunaža, dok po 1.2% imaju sajber ratovanje i haktivizam (udruživanje povodom širenja malicioznog sadržaja)