88 EMF senzora u 39 gradova u Srbiji

11.10.2021

U okviru društveno odgovornog projekta „Sistem za kontinualno praćenje nivoa elektromagnetskog polja (Electromagnetic Fields)“ u Srbiji, koji Ratel razvija od 2017. godine, u mrežu senzora dodato je još 15 novih, što daje zbir od ukupno 88 senzora koji rade u 39 gradova širom Srbije.

Ova godina je, kao i 2020. godina, bila veoma izazovna zbog pandemije COVID-19. Zahvaljujući saradnji sa lokalnim upravama i institucijama koje su učestvovale u relizaciji dosadašnjih aktivnosti na projektu, RATEL je uspešno realizovao planirano proširenje u uslovima visokog zdravstvenog rizika i izolacije. Planovi su da se i u 2022. godini nastavi sa aktivnostima u cilju proširenja navedenog sistema, postavljanjem novih senzora u novim gradovima i novim institucijama.

Da podsetimo, sistem EMF RATEL koristi mrežu senzora preko kojih se obavlja kontinualno i dugotrajno praćenje nivoa ukupnog električnog polja koje potiče od elektronskih komunikacionih mreža i opreme.

RATEL kroz predmetni projekat javno prikazuje rezultate merenja nivoa elektromagnetskog polja, sa ciljem informisanja i edukacije građana, što omogućava dalji razvoj komunikacionih mreža u Srbiji.

Lokalne samouprave u Srbiji takođe prepoznaju značaj praćenja elektromagnetskog zračenja, dozvoljavajući postavljanje senzora na institucije i objekte povećane osetljivosti od elektromagnetnog zračenja kao što su škole, bolnice, predškolske ustanove, čime je pokazana društvena odgovornost u zajedničkoj delatnosti očuvanja životne sredine i zdravlja građana.

Podaci o merenjima elektromagnetskih polja mogu se videti na interaktivnom portalu: http://emf.ratel.rs/, gde su prikazane lokacije na kojima su postavljeni senzori, sa vrednostima izmerenih nivoa elektromagnetskih polja.