73 EMF senzora u 35 gradova u Srbiji

17.12.2020

RATEL je na kraju ove godine završio sa postavljanjem predviđenog broja  senzora u okviru društveno odgovornog projekta  „Sistem za kontinualno praćenje nivoa elektromagnetskog polja (Electromagnetic Fields)“ u Srbiji - EMF RATEL.

Godinu  2020. započeli smo sa 15 senzora u martu, zatim je 7 senzora postavljeno u junu, a od tada do danas je umreženo još 25 EMF senzora. Mreža EMF RATEL broji 73 senzora koji su postavljeni u 35 gradova širom Srbije. Samo u ovako teškoj godini instalirano je 47 senzora što predstavlja uspeh  imajući u vidu uslove u kojima živi i posluje ceo svet.

EMF RATEL je sistem mreže senzora preko kojih se obavlja kontinualno i dugotrajno praćenje nivoa ukupnog električnog polja koje potiče od elektronskih komunikacionih mreža i opreme.

RATEL kroz projekat EMF javno prikazuje građanima rezultate merenja nivoa elektromagnetskog polja, sa ciljem informisanja i edukacije  stvarajući dobre uslove za dalji razvoj komunikacionih mreža u Srbiji

 Gradske uprave gradova širom Srbije su prepoznale značaj praćenja nivoa elektromagnetskog polja i dale Ratelu podršku za postavljanje senzora, čime su pokazale društvenu odgovornost za zdravlje građana.

Građani mogu da pristupe podacima o merenjima elektromagnetskih polja na interaktivnom portalu: http://emf.ratel.rs/ gde se mogu videti sve lokacije na kojima su postavljeni senzori, sa vrednostima izmerenih nivoa elektromagnetskih polja.