17 GODINA RADA RATEL-a

19.12.2022

RATEL je obeležio 17 godina rada proslavom na kojoj je okupio saradnike, partnere i predstavnike brojnih institucija.

Svečanost su svojim prisustvom uveličali predstavnici operatora,  industrije,  državnih institucija i međunarodnih organizacija, bivši direktori Agencije, kao i ministar informisanja i telekomunikacija dr Mihailo Jovanović.

U svečanoj atmosferi, predstavljeni su rezultati ostvareni tokom ove godine i najavljeni planovi za predstojeću godinu.

Poželevši dobrodošlicu svim gostima, direktor RATEL-a Dragan Pejović je, među dosadašnjim projektima RATEL-a, posebno istakao razvoj i unapređenje sistema za monitoring radiofrekvencijskog spektra, zatim izgradnju sistema za kontinualno praćenje nivoa elektromagnetskog polja na fiksnim lokacijama u urbanim sredinama - EMF RATEL koji trenutno broji 100 senzora, kao i projekat sveobuhvatnih  uporednih  merenja parametara kvaliteta usluga -  Benčmark mobilnih mreža, koji je RATEL ove godine sproveo  u najvećem obimu do sada.

Direktor RATEL-a je kao aktivnosti kojima će RATEL iduće godine biti posebno posvećen, najavio usaglašavanje nacionalnih propisa sa evropskim regulatornim okvirom u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskih usluga, kao i pripremu i sprovođenje javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola za radiofrekvencijske opsege namenjene 5G tehnologiji.

Ovom prilikom, predstavljena je i personalizovana poštanska marka RATEL-a, koja je ujedno i prva poštanska marka sa QR kodom u Srbiji i koja će se koristiti u unutrašnjem poštanskom saobraćaju.