Управни одбор

У складу са Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), на предлог Владе, Народна скупштина Републике Србије је 3. 3. 2016. изабрала председника, заменика председника и чланове Управног одбора Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС“ број 20/16 од 3.3.2016.).

Чланови Управног одбора:

Име и презиме Функција
Драган Ковачевић председник УО
Петар Стијовић заменик председника УО
Данка Мартић члан УО
др Владимир Крстић члан УО
Професор др Дејан Марковић члан УО