Роминг

Правила „роминга као код куће“ у региону Западног Балкана (у даљем тексту: регионални роминг) у примени су почев од 1. јула 2021. године, у складу са одредбама Споразума о снижавању цена услуга роминга у јавним мобилним комуникационим мрежама у региону Западног Балкана. То подразумева да су укинуте додатне накнаде за роминг на домаћу малопродајну цену услуга мобилне комуникационе мреже коју корисници плаћају у домаћем саобраћају, те могу да користе ове услуге у регионалном ромингу под истим условима као у домаћој мрежи.

Правила „роминга као код куће“ укључују и политику примереног коришћења. Корисник треба да обрати пажњу на ограничења у погледу услуге преноса података у регионалном ромингу за одређене домаће тарифне пакете, где је предвиђена дозвољена количина података коју корисник може искористити у регионалном ромингу, након чега плаћа и додатну накнаду за роминг, о чему детаљније информације може добити од свог мобилног оператора.

Такође, политика примереног коришћења омогућава спречавање злоупотребе и непримереног коришћења услуга регионалног роминга од стране корисника. Већа потрошња у регионалном ромингу у односу на домаћи саобраћај или дужи боравак у посећеним економијама у региону Западног Балкана у односу на Републику Србију током периода од најмање четири месеца указују на непримерено коришћење услуга регионалног роминга. У том случају мобилни оператор упозорава корисника и оставља му рок од 15 дана за промену обрасца коришћења, након чега може отпочети са наплатом додатне накнаде за роминг на домаћу малопродајну цену услуге мобилне комуникационе мреже, а са том наплатом престаје чим потрошња корисника више не упућује на ризик од злоупотребе или непримереног коришћења услуга регионалног роминга, на основу објективних показатеља утврђених Правилником о примени политике примереног коришћења, методологији процене одрживости укидања малопродајних додатних накнада за роминг и захтеву који пружалац услуга роминга подноси у сврху те процене („Службени гласник РС”, број 53/21).

Мобилни оператори су на својим званичним интернет страницама објавили опште услове под којима примењују политику примереног коришћења, као и ценовнике који су актуелни на дан 1.11.2022. године:

Телеком Србија а.д.:

https://mts.rs/Binary/1768/Izmena-OU-u-mobilnoj-mrezi-dopuna-clana-19.pdf

https://mts.rs/Privatni/Korisnicka-zona/Dokumenta-i-uputstva/Cenovnici

https://mts.rs/Privatni/Mobilna/Roming/mts-roming

https://mts.rs/Privatni/Mobilna/Roming/Roming-tarifne-opcije

https://mts.rs/Privatni/Mobilna/Roming/Roming-zone-po-zemljama

https://mts.rs/Poslovni/Poslovni/Korisnicka-zona/Dokumenta/Cenovnici

https://mts.rs/Poslovni/Mobilna/Roming

Yettel d.o.o.:

https://www.yettel.rs/sr/o-yettelu/o-nama/uslovi-koriscenja/roming-zapadni-balkan/

https://www.yettel.rs/sr/o-yettelu/o-nama/uslovi-koriscenja/cenovnici

https://www.yettel.rs/sr/privatni/usluge/roming/

https://www.yettel.rs/sr/biznis/ponuda/roming/biznis-roming/

A1 Srbija d.o.o.:

https://a1.rs/documents/rs/2021/IZMENE-OP%C5%A0TIH-USLOVA-UGOVORA-O-PRETPLATNI%C4%8CKOM-I-KORISNI%C4%8CKOM-ODNOSU-MOBILNE-KOMUNIKACIONE-MRE%C5%BDE-A1-SRBIJA-DOO_JUN2021.pdf

https://a1.rs/o-a1/dodatne_informacije/cenovnici_i_opsti_uslovi

https://a1.rs/upload/documents/cene/Roaming.pdf

https://a1.rs/privatni/postpaid/roming

https://a1.rs/poslovni/roming_medjunarodni_saobracaj/roming_usluge

Globaltel d.o.o.:

https://www.globaltel.rs/opsti-uslovi-koriscenja-regulisanih-usluga-rominga-u-regionu-zapadnog-balkana.pdf

https://www.globaltel.rs/globaltel-prepaid-usluge-u-regionu-zapadnog-balkana.pdf

https://www.globaltel.rs/postpaid-cenovnik.pdf