Преглед цена

Упоредни преглед цена роминга мобилних оператора на дан 01.07.2019. године


Да бисмо помогли грађанима Србије да смање трошкове коришћења мобилних телефона током коришћења годишњих одмора и путовања у иностранство, направљене су табеле цена роминг услуга домаћих мобилних оператора.

Према Споразуму о снижавању цена услуга роминга у јавним мобилним комуникационим мрежама у региону Западног Балкана одређене су регулисане цене роминга у региону Западног Балкана, у примени од 01.07.2019. године.

Поред Западног Балкана, преглед обухвата још 46 дестинација  из окружења, остатка Европе, Азије, Северне Америке и Африке.


Напомене:

1.Увид у тренутно важеће тарифе дат је на званичним интернет страницама мобилних оператора.

2.Цене говорних позива дате су у дин/мин, са ПДВ-ом, а минимална обрачунска јединица дата је у напоменама.

3.Цене послатих SMS порука дате су у дин/SMS-у, са ПДВ-ом, док се примљене SMS поруке не наплаћују.

4.Цене GPRS саобраћаја дате су у дин/100 KB (дин/КB), са ПДВ-ом, а минимална обрачунска јединица дата је у прегледу тарифирања.

5. Одлазни позиви код prepaid претплатничког односа могу се остваривати на два начина:

  • I Путем CAMEL протокола, где је корисницима омогућено позивање у ромингу једноставним бирањем жељеног броја у међународном формату, који укључује префикс за међународни позив, за којим следи код земље, мрежна група без водеће нуле и претплатнички број (нпр. +381 11 123xxxx).
  • II Путем услуге „повратног позива“, односно „USSD Call back“, при чему се одлазни позиви у ромингу остварују укуцавањем кратког кода за „USSD Call Back“, који је различит за различите операторе, за којим следи жељени број.

У Vip mobile мрежи услуга „USSD Callback“ није омогућена.

У Telenor мрежи она се остварује позивањем: *123*00(код земље)(код мреже)(претплатнички број)#, нпр. *123*0038163123456# (више информација може се наћи на сајту www.telenor.rs).

У MTS мрежи ова услуга се остварује позивањем *102*00(позивни број земље)(позивни број мреже, без нуле)(број телефона који се позива)# (више информација може се наћи на сајту www.mts.rs).

6. Сезонске промоције објављују се на званичним сајтовима оператора, па се корисници упућују на њих ради најновијих информација.


На дан
01.07.2019. године актуелнe су следеће промоције и додаци:

MTS:

https://www.mts.rs/privatni/mobilna/roming/evropa-pripejd-paketi

https://www.mts.rs/privatni/mobilna/roming/mtel-roming-paketi

https://www.mts.rs/privatni/mobilna/roming/evropa-postpejd-paketi

https://mts.rs/Privatni/Mobilna/Roming/1-gb-u-postpejdu

https://mts.rs/Poslovni/Mobilna/Roming/Roming-dodaci


Telenor:

https://www.telenor.rs/sr/privatni/usluge/roming/postpejd/travelsure/travelsure-tarifni-dodaci/

https://www.telenor.rs/sr/biznis/ponuda/roming/biznis-roming/travelsure-tarifni-dodaci


Vip mobile:

https://www.vipmobile.rs/privatni/ponuda/roming

https://www.vipmobile.rs/poslovni/roming1/roming_dodaci_1

https://www.vipmobile.rs/poslovni/roming1/roming_dodaci_2 


Тарифирање говорних позива:

Тарифирање говорних позива приказано је у облику <почетни тарифни интервал> + <наредни тарифни интервал>

Нпр.

* Тарифирање 1s+1s значи да се тарифирање врши по секунди разговора

* Тарифирање 30s+1s значи да се првих 30 секунди разговора увек наплаћује чак и ако разговор траје мање од 30 секунди, а после пола минута тарифира се по секунди.

*Тарифирање 60s+60s значи да се тарифирање врши по сваком започетом минуту разговора (ако разговор траје мање од минут, наплатиће се минут, ако разговор траје између 60 и 120 секунди наплатиће се 2 минута ит