Правилници које доноси РАТЕЛ - Поштанске услуге

pdf
Правилник о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу

("Службени гласник РС", бр. 34/10, 58/10, 2/11, 65/11, 21/14, 83/16 и 14/18) - пречишћен текст незванична верзија

Преузмите документ

pdf
Правилник о општим условима за обављање поштанских услуга

("Службени гласник РС", бр. 24/10, 58/10, 2/11, 13/11, 65/11, 93/13 i 97/15) - пречишћен текст незванична верзија

Преузмите документ