Дозволе за радио-станице

pdf
Упутство са елементима техничког решења у зависности од врсте радио-комуникацијске службе

везано за Правилник о обрасцима захтева за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција и Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима захтева за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција

Преузмите документ