Завршено јавно надметање за фреквенције у РАТЕЛ-у - сва три мобилна оператора спремна за пружање услуга четврте генерације

19.02.2015

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге је спровела поступак јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у радиофреквенцијском опсегу 1710-1785/1805-1880 MHz за територију Републике Србије. Понуде су у року предвиђеном конкурсном документацијом поднели оператори:

  • Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д,
  • Vip mobile d.o.o,
  • Telenor d.o.o.
Отварањем финансијских понуда утврђено је да су све три понуде исправне, са понуђеном почетном ценом од 3.500.000 евра за фреквенцијски блок од 5 MHz. Током јавног надметања није било подизања цена. Сваки оператор је добио по два блока, по укупној цени од седам милиона евра. Укупан износ од 21 милион евра ће бити уплаћен у буџет Републике Србије у наредних десет дана. Након истека 60 дана од доделе дозвола за фреквенције мобилни оператори ће почети са истовременим пружањем услуга на технолошки неутралној основи.

„Увођење 4Г технологије у Србији може се очекивати од средине маја,“ најавио је др Милан Јанковић, директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, који је и водио јавно надметање као председник комисије.

Овлашћени учесници у јавном надметању су били Предраг Ћулибрк за ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д., Дејан Кастелиц за VIP MOBILE d.o.o. и Горан Васић за TELENOR d.o.o.

Јавном надметању су присуствовали представници Министарства трговине, туризма и телекомуникација предвођени министром Расимом Љајићем, као и генерални директори сва три оператора.