ЗАВРШЕНО 55. ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊЕ CERP-А

13.11.2020

На 55. Пленарном заседању Европског комитета за поштанску регулативу (European Commitee for Postal Regulation/CERP), одржаном  путем online платформе, учествовало 80 представника из 36 земаља чланица и 5 посматрача, тачније представника Аргентине, Јапана, Сједињених Америчих Држава, Европске комисије и Светског поштанског савеза.

Тема састанка су биле избор руководства за наредне три године , Светски поштански савез после кризе изазване вирусом COVID-19 и отварање Светског поштанског савеза за остале учеснике поштанског тржишта.

Одлучено је да на место председника CERP-а и у наредне три године остаје Germán Vázquez, представник Владе Шпаније, а за потредседника  поново је изабран представник наше земље, др Никола Трубинт. У председништво CERP -а изабрани су и Jasa  Rasulioiene из Литваније и Farid Tammimount из Француске.

Општи утисак је да је здравствена криза ујединила све учеснике поштанске делатности са заједничком одлуком да је јавни интерес једнако битан као комерцијални, а да је утицај међунарoдоних организација кључан чинилац за добробит развоја поштанског тржишта.