Завршене јавне консултације о Нацрту Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација/области за терестричке дигиталне звучне радиодифузне станице у делу VHFопсега (216-230 MHz) за територију Републике Србије

11.01.2018
У складу са чл. 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација/области за терестричке дигиталне звучне радиодифузне станице у делу VHFопсега (216-230 MHz) за територију Републике Србије.

Рок за достављање мишљења био је 11. октобар 2017.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација могу се преузети на овој страни.

Нацрт Плана Расподеле T-DAB

Преузмите PDF документ

Сродни документи