Усвојено Упутство о реализацији техничких и других захтева при изградњи електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава у стамбеним и пословним објектима

01.02.2013

Управни одбор Републичке агенције за електронске комуникације, на седници од 25. јануара 2013. године, донео је Упутство о реализацији техничких и других захтева при изградњи електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава у стамбеним и пословним објектима.

Комплетан текст Упутства са списком применљивих стандарда налази се на страни Упутства и обрасци > Упутство о техничким условима при изградњи објеката