Тело европских регулатора за електронске комуникације (BEREC) објавило Смернице за спровођење европских прописа о мрежној неутралности од стране националних регулатора

31.08.2016
Након спроведених свеобухватних јавних консултација, Тело европских регулатора за електронске комуникације (BEREC) је 30. августа 2016. године објавило Смернице за спровођење европских прописа о мрежној неутралности од стране националних регулатора (Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules).

Смернице пружају националним регулаторним телима упутства за имплементирање прописа и процену појединачних случајева. Након састанака са свим заинтересованим странама и радионице са академском заједницом и техничким и правним експертима, BEREC је покренуо шестонедељне јавне консултације о нацрту Смерница. Јавне консултације су завршене 18. јула, а примљено је укупно 481.547 мишљења, више него за било које друге јавне консултације. Свој допринос јавним консултацијама су дали представници цивилног друштва, државне институције, независни експерти, Интернет провајдери, произвођачи садржаја и апликација и друге заинтересоване стране из области информационих технологија. BEREC-ова канцеларија је обрадила сва примљена мишљења, спровела њихову темељну процену и изменила приближно четвртину параграфа приликом писања коначне верзије Смерница.

Смернице су објављене заједно са извештајем о јавним консултацијама у коме су сумирана мишљења заинтересованих страна и приказан начин на који су узимана у обзир.
Извештај о резултатима јавних консултација о нацрту BEREC-ових Смерница за спровођење европских прописа о мрежној неутралности од стране националних регулатора
Смернице за спровођење европских прописа о мрежној неутралности од стране националних регулатора