СТУПИО НА СНАГУ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ ПЛАНА РАСПОДЕЛЕ РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈА У РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКОМ ОПСЕГУ 3400-3800 MHZ

06.11.2020

Дана 5. 11. 2020. године ступио је на снагу Правилник о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијскoм опсегу 3400–3800 MHz („Службени гласник РС“ број 129/20 од 28.10.2020. године).

Правилником се утврђује План расподеле радио-фреквенција за мобилне/фиксне комуникационе мреже (mobile/fixed communications networks – MFCN) за пружање јавне електронске комуникационе услуге у радио-фреквенцијскoм опсегу 3400–3800 MHz за територију Републике Србије.

Правилник о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 3400-3800 MHz