Ступио на снагу Правилник о измени правилника о утврђивању плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне FM радио-дифузне станице за територију Републике Србије

14.08.2020

Дана 13.августа 2020.године ступио је на снагу Правилник о измени Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне FM радио-дифузне станице за територију Републике Србије (Службени гласник РС", број 105/20 од 05. августа 2020. године).

План расподеле радио-фреквенција садржи услове за расподелу радио-фреквенција из намењених радио-фреквенцијских опсега, расподелу радио-фреквенција по локацијама или областима за једну или више радио-комуникацијских служби и делатности, као и друге потребне техничке услове за коришћење радио-фреквенција.

На основу члана 84. став 3. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13 - УС, 62/14 и 95/18 - др. закон), на основу предлога који је припремио РАТЕЛ, Министар трговине, туризма и телекомуникација је донео Правилник о измени Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне FM радио-дифузне станице за територију Републике Србије.