Ступио на снагу Правилник о измени и допуни Правилника о садржини и начину пријаве уговора о међуповезивању на међународном нивоу

05.06.2021

Дана 5. јуна 2021. године ступио је на снагу Правилник о измени и допуни Правилника о садржини и начину пријаве уговора о међуповезивању на међународном нивоу („Службени гласник РС“ бр. 53/21 од 28. маја 2021.године).

На основу члана 8. став 1. тачка 1), члана 23. став 1. и члана 53. став 9. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13 – УС, 62/14 и 95/18 – др. закон),члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачка 4) Статута Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС”, бр. 125/14 и 30/16), Управни одбор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, на 2. седници четвртог сазива, одржаној 28. априла 2021. године, донео је Правилник о измени и допуни Правилника о садржини и начину пријаве уговора о међуповезивању на међународном нивоу.