Ступио на снагу Правилник о изменама Правилника о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације

09.07.2020

Дана 7. јула 2020. године ступио је на снагу Правилник о изменама Правилника о утврђивању накнада  за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације ("Службени гласник РС", број 92/20 од 29. јуна 2020. године).

Изменама у Правилнику утврђује се нова вредност накнаде за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција у случају статусне промене имаоца појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција, односно промене података о имаоцу појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција који се односе на промену имена, пословног имена, седишта или знака идентификације, за појединачну дозволу за коришћење радио-фреквенција која се издаје по захтеву поднетом Агенцији у електронској форми, уместо 50%, на 10% од накнаде утврђене у члану 3. овог Правилника.

Наведена измена је још једна погодност и подстицај корисницима радио-фреквенцијског спектра да захтеве за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција подносе у електронској форми, путем ИНТЕРНЕТ ШАЛТЕРА .

Правилник о изменама Правилника о утврђивању накнада  за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације