Ступио на снагу Правилник о изменама и допунама Правилника о примени трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од стране оператора са значајном тржишном снагом у области електронских комуникација

05.06.2021

Дана 5. јуна 2021. године ступио је на снагу Правилник о изменама и допунама Правилника о примени трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од стране оператора са значајном тржишном снагом у области електронских комуникација („Службени гласник РС“ бр. 53/21 од 28. маја 2021. године).

На основу члана 8. став 1. тачка 1) и члана 23. став 1. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13 – УС, 62/14 и 95/18 – др. закон), члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачка 4) Статута Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РC”, бр. 125/14 и 30/16), Управни одбор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, на 2. седници четвртог сазива одржаној 28. априла 2021. године, донео је Правилник о изменама и допунама Правилника о примени трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од стране оператора са значајном тржишном снагом у области електронских комуникација.