Ступа на снагу правилник о утврђивању плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 694-790 MHz

28.05.2021

Дана 1. јуна 2021. године ступа на снагу Правилник о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 694-790 MHz („Службени гласник РС“, број 52/21 од 24. маја 2021. године).

 

План расподеле радио-фреквенција садржи опште, техничке и регулаторне услове за расподелу радио-фреквенција у наведеном радио-фреквенцијском опсегу.

На основу члана 84. став 3. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13 - УС, 62/14 и 95/18 - др. закон), на основу предлога којe је припремио РАТЕЛ, Министар трговине, туризма и телекомуникација је донео Правилник о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 694-790 MHz.

 

Правилник о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 694-790 MHz