Ступа на снагу Правилник о примени политике примереног коришћења, методологији процене одрживости укидања малопродајних додатних накнада за роминг и захтеву који пружалац услуга роминга подноси у сврху те процене

05.06.2021

Дана 5. јуна 2021. године ступио је на снагу Правилник о примени политике примереног коришћења, методологији процене одрживости укидања малопродајних додатних накнада за роминг и захтеву који пружалац услуга роминга подноси у сврху те процене („Службени гласник РС“ бр. 53/21 од 28. маја 2021.године).

Овим правилником уређује се примена политике примереног коришћења коју оператори јавних мобилних комуникационих мрежа, као пружаоци услуга роминга, могу користити у погледу потрошње регулисаних малопродајних услуга роминга, које се пружају по важећим домаћим малопродајним ценама, методологи ја процене одрживости укидања малопродајних додатних накнада за роминг, коју РАТЕЛ примењује приликом процене да ли пружалац услуга роминга може надокнадити трошкове пружања регулисаних услуга роминга, који би могли да угрозе одрживост његовог домаћег модела наплате, као и захтев који, са неопходним подацима, пружалац услуга роминга подноси РАТЕЛ-у у сврху те процене, односно за одобрење примене додатне накнаде за роминг.

На основу члана 8. став 1. тачка 1) и члана 23. став 1. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13 – УС, 62/14 и 95/18 – др. закон)

 и члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачка 4) Статута Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РC”, бр. 125/14 и 30/16), а у вези са чланом 5. ст. 2. до 4. и чланом 6. став 2. Споразума о снижавању цена услуга роминга у јавним мобилним комуникационим мрежама у региону Западног Балкана, закљученим и потписаним у Београду, 4. априла 2019. године, Управни одбор Регулаторне агенције за електронске комуни кације и поштанске услуге, на 2. седници четвртог сазива одржаној 28. априла 2021. године је донео Правилник о примени политике примереног коришћења, методологији процене одрживости укидања малопродајних додатних накнада за роминг и захтеву који пружалац услуга роминга подноси у сврху те процене.