Сарадња РАТЕЛ-а и регионалне канцеларије АNCOM-а

04.10.2019

У оквиру Меморандума о разумевању у области електронских комуникација и поштанских услуга, (који је РАТЕЛ потписао са регулаторном агенцијом ANCOM из Румуније,у јуну ове године) представници РАТЕЛ-a су крајем септембра посетили запослене у ANCOM-у, регионалној канцеларији у Темишвару.

Представници РАТЕЛ-а су разменили информације и искуства о пројекту континуалног мерења нивоа електромагнетског поља у земљи, EMF RATEL, http://emf.ratel.rs/cyr/index,  али и о другим  пројектима које реализују Агенција.