САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

25.12.2014
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) данас је представила најважније резултате својих активности у другој половини ове године.

„Желео бих да вас подсетим да су изменама Закона о електронским комуникацијама и Закона о поштанским услугама дотадашње Републичка агенција за електронске комуникације (РАТЕЛ) и Републичка агенција за поштанске услуге (РАПУС) спојене у јединствено регулаторно тело, Регулаторну агенцију за електронске комуникације и поштанске услуге, уз задржавање скраћеног назива РАТЕЛ.“ изјавио је директор РАТЕЛ-а, др Милан Јанковић. „РАТЕЛ је на тај начин својим надлежностима додао и бригу о тржишту и корисницима поштанских услуга.“

Корисници услуга мобилне телефоније су већ упознати са настојањима РАТЕЛ-а да им, у сарадњи са одговарајућим регулаторним телима из земаља у региону које су кандидати за приступање Европској унији, омогући ниже цене услуга роминга, по узору на праксу Европске уније. Споразум који је постигнут између Македоније, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије предвиђа динамику снижавања цена услуга роминга у периоду од три године, почевши од јуна 2015.

Примена услуге преносивости броја у фиксним мрежама је почела 1. априла ове године, и до данашњег дана је пренето укупно 39178 бројева.

Након доношења Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција за рад у радиофреквенцијским опсезима 1710–1785/1805–1880 MHz и Правилника о минималним условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијском опсегу 1710– 1785/1805-1880 MHz, РАТЕЛ ће 26.12.2014. расписати позив за јавно надметање за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у фреквенцијском опсегу 1710-1785/1805-1880 MHz. Коришћење овог дела спектра ће операторима мобилне телефоније омогућити увођење услуга четврте генерације (4Г). Детаљни подаци о јавном надметању се налазе на РАТЕЛ-овој интернет страни www.ratel.rs.

РАТЕЛ је на свом сајту објавио и План рада Агенције за 2015. годину, који је првенствено усмерен ка обезбеђивању услове за наставак развоја електронских комуникација коришћењем савремених информационо-комуникационих система, као и развоја тржишта поштанских услуга.

Додатне информације:

Александра Стефановић
Моб: 064 8776 002

Зорица Панић
Моб: 060 011 2454