Регистар "Не зови"

15.12.2021

Примена Закона о заштити потрошача почиње од 20. децембра, а највећа новина јесте увођење регистра "Не зови" који ће представљати базу података потрошача који су се изјаснили да не желе да путем телефона у промотивне сврхе  примају позиве и/или поруке у оквиру промоције и/или продаје одређене робе или услуге. Потрошач који не жели да буде позиван од стране трговаца, односно агенција која раде промоцију или истраживање, обратиће се свом оператору електронских комуникација са којим има закључен уговор и од њега тражити да се нађе у Регистру. Обавеза трговаца, односно промотера, је да пре позивања потрошача у Регистру провери да ли се одређени телефонски број налази на списку телефона које не треба звати.

Први корак ка увођењу Регистра јесте израда подзаконског акта од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација, у року од годину дана од ступања на снагу Закона, а  којим ће се даље ближе уредити начин уписа и исписа, услови, начин коришћења и вођења предметног регистра, образац захтева за упис и испис, као и рок за успостављање Регистра.

Након доношења наведеног акта, РАТЕЛ ће у прописаном року успоставити и водити Регистар, с тим што ће упис и испис података потрошача вршити оператор који са потрошачем има закључени уговор о коришћењу јавно доступних телекомуникационих услуга.