РАТЕЛ спровео мерење квалитета услуга у мобилним комуникационим мрежама у Републици Србији

20.11.2020

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ), је у периоду од септембра до новембра 2020. године године спровела упоредна мерења и анализу параметара квалитета услуга мобилних комуникационих мрежа (Benchmark мобилних мрежа) код сва три мобилна мрежна оператора у Србији, односно извршила је упоредно тестирање квалитета услуга у мобилним мрежама, гледано из угла корисника, мерењем параметара квалитета говорне услуге и услуга преноса података.

Telekom Srbija је остварио најбољи укупни резултат ове године, захваљујући значајном унапређењу квалитета свих услуга у свим категоријама. За њим следи Telenor, који је унапредио прошлогодишње перформансе имплементацијом VoLTE услуге (пренос говора помоћу 4G, Voice over LTE) пре почетка овогодишње кампање. Vip mobile је забележио пад параметара квалитета због проблема са функционисањем DNS (Domain Name System) сервера.

Тестирање мобилних комуникационих мрежа рађено је у 50 градова и 10000 км путева у Србији. Мерења су обухватала три категорије: велике градове, мале градове и путеве.

Током drive тест мерења обављено је  преко 7000 тестова говорне услуге и 7000 сесија за сваку од услуга преноса података у мрежи сваког од оператора.

Поред drive тестова, обављена су walk тест мерења на локацијама пешачких зона у Београду: Ада Циганлија, Кнез Михајлова улица, Београд на води, Земунски кеј.

За израчунавање коначног резултата, рачунат је збир поена које су оператори освојили и за говорну услугу и за услугу преноса података, при чему удео односно тежински фактор за говорну услугу износи 40%, а за услуге преноса података 60%  (пренос података 40%, Web browsing 10% и YouTube 10%).

Вредностима добијеним за говорну услугу и услугу преноса података доприносе резултати које су оператори за те услуге остварили по различитим категоријама: велики градови, мали градови, путеви. За ове категорије израчунавање се обавља одвојено, коришћењем дефинисаних тежинских фактора за различите категорије и то:  велики градови - 40%, мали градови - 30% и путеви - 30%.

За говорну услугу спроведени су следећи тестови: проценат успешно успостављених позива, време успоставе везе и квалитет говорног позива.

Са друге стране, за услугу преноса података спроведени су следећи тестови:

  • Пренос малог фајла– Download, Овакав тест дизајниран је за мерење одзива мреже и симулирање корисника који са мреже прима податке мале величине, попут слике, mp3 фајла или e-maila.
  • Пренос малог фајла– Upload, Овакав тест је креиран за мерење одзива мреже и симулирање корисника који шаље на мрежу тај фајл мале величине, попут слике, mp3 fajlova ili e-maila.
  • Пренос великог фајла– Download, Овај тест је дизајниран за тестирање капацитета мреже која треба да обезбеди највећу континуирану брзину преноса података.
  • Пренос великог фајла– Upload, Овај тест је дизајниран за тестирање капацитета мреже која треба да обезбеди највећу континуирану брзину преноса података.
  • Web browsing – Рефрентна страница, тестирање брзине учитавања и отварања референтне wеб странице на мобилном телефону.
  • Web browsingLive страница, тестирање брзине учитавања и отварања live web страница на мобилном телефону.
  • YouTube, - testiranje kvaliteta live video stream-a.

До коначних резултата дошло се сабирањем пондерисаних вредности  наведених категорија, односно сервиса.

Квалитет сервиса које оператори мобилних мрежа у Србији пружају нашим корисницима упоредиве су са квалитетом услуга у ЕУ.

Мерни систем се састоји из два мерна возила опремљена идентичним мерним уређајима који су омогућавали тестирање свих технологија и услуга истовремено.

За потребе тестирања говорне услуге, Samsung Galaxy S10 телефони су непрекидно позивали један другог унутар исте мреже, док тестирање услуга преноса података обављено је помоћу Samsung Galaxy S9 мобилних телефона.

Мерну кампању спровела је фирма Crony a.d. Beograd, у сарадњи пољском компанијом Systemics-PAB, а на основу тендера у поступку јавне набаке коју је РАТЕЛ расписао и спровео.

Резултати Benchmark мобилних мрежа и детаљне информације налазе се на линку http://benchmark.ratel.rs/.