РАТЕЛ-ове активности на искључивању нестандардних безгајтанских телефонских апарата

17.12.2013
Републичка агенција за електронске комуникације је спровела активну кампању откривања уређаја који ометају функционисање 3G мреже мобилне телефоније. Досадашња искуства РАТЕЛ-а су показала да је често реч о уређајима који се налазе у свакодневној употреби, најчешће безгајтанским фиксним телефонским апаратима који раде у складу са америчким стандардом DECT 6.0 и користе део радиофреквенцијског спектра који је у нашој земљи намењен 3G мрежи. Грађани код којих су детектовани ови телефонски апарати су у великој мери показали разумевање за РАТЕЛ-ове напоре да мобилним операторима омогући неометан рад. До почетка децембра ове године 62 корисника су у писаној форми обавестила РАТЕЛ да ће искључити своје горепоменуте телефонске апарате.