Раст тржишта телекомуникација и поштанских услуга у 2016. години

05.09.2017

Тржиште телекомуникација у Србији у претходних 5 година бележи раст прихода, иако се у истом периоду примећује силазни тренд у већини европских земаља. Укупан приход остварен на телекомуникационом тржишту Србије у 2016. години износио је око 189,4 милијарди динара, што представља раст од 1 посто у односу на претходну годину. У бруто друштвеном производу Србије приходи од телекомуникација су у 2016. години имали удео од 4,51 посто. Највећи приход на тржишту остварен је, као и претходних година, од пружања услуге мобилне телефоније, која учествује са 59 посто у укупним приходима од телекомуникација.

Укупне инвестиције у сектору електронских комуникација су у 2016. години износиле 32,3 милијарде динара, што је за 4,9 посто ниже него претходне године. Највише је инвестирано у мобилну телефонију (11,1 милијарди динара) и мреже за дистрибуцију медијских садржаја (8,7 милијарди динара), што у збиру чини 61,3 посто укупних инвестиција у 2016. години.

Број корисника мобилних мрежа и даље превазилази укупан број становника, тако да на 100 становника долази 128 корисника мобилне телефоније. Сваке године се бележи пад броја претплатника фиксне телефоније, али је њихов број и даље већи од броја домаћинстава, 102 претплатника на 100 домаћинстава.

Број претплатника фиксног широкопојасног приступа интернету је забележио је раст од око 10 посто у односу на претходну годину, док се број претплатника дистрибуције медијских садржаја повећао за 4 посто. Тако је на крају 2016. године на 100 домаћинстава долазило 58 претплатника интернета и 67 претплатника дистрибуције медијских садржаја.

Тржиште поштанских услуга у 2016. години је остварило укупни приход од 16,8 милијарди динара, што представља раст од 4,7 посто у односу на претходну годину. На раст укупних прихода највише су утицали приходи од услуга доставе експрес пошиљака и пакета преко 10 кг. Стопа раста прихода од ових услуга је износила скоро 11 посто.

У укупним приходима тржишта јавни поштански оператор је учествовао са више од 60 посто. Тренд раста удела учешћа приватних оператора у укупним приходима је настављен, тако да је у 2016. години он износио скоро 40 посто, а у поређењу са 30 посто у 2011. години.