Радна посета АКОС-у

24.11.2022

Представници РАТЕЛ-а су били у посети Агенцији за комуникационе мреже и услуге Републике Словеније (АКОС). Циљ билатералног састанка је била размена искуства и добре праксе у вези са актуелним темама значајним за оба регулатора. 

Главне теме о којима је се дискутовало током састанка су  заједничко коришћење инфраструктуре, расположивост и доступност података о инфраструктури, приступ елементима мреже, мрежна неутралност, заштита крајњих корисника и решавање спорова.

По оцени оба регулатора, овакав вид сарадње је веома користан за јачање капацитета регулатора, а размена искуства и добре праксе је кључна за ефикасније регулисање тржишта електронских комуникација и даљи развој конкуренције, у корист крајњих корисника.