Публикација „Будућност изграђена на широкопојасним комуникацијама“

31.05.2011
Републичка агенција за електронске комуникације (РАТЕЛ) објавила је публикацију „Будућност изграђена на широкопојасним комуникацијама“, чији аутори су чланови Комисије за широкопојасни приступ и дигитални развој Mеђународне уније за телекомуникације (ITU). Комисија је у оквиру публикације упутила декларацију светским лидерима који су септембра 2010. године присуствовали Самиту о Миленијумским циљевима развоја у седишту Уједињених нација.

Аутори публикације очекују се да ће стратешка употреба широкопојасних информационо-комуникационих технологија (ИКТ) омогућити убрзани развој међународне заједнице и остварење Миленијумских циљева до 2015. године, односно налажење ефикасних и одрживих решења за велике глобалне изазове XXI века - сиромаштво, здравствену заштиту, образовање, родну равноправност, климатске промене и интензивне демографске смене млађе и старије популације.

Миленијумски циљеви развоја:
1. искоренити екстремно сиромаштво и глад,
2. постићи универзалност основног образовања,
3. промовисати родну равноправност и побољшати положај жена,
4. смањити смртност код деце,
5. побољшати здравље мајки,
6. изборити се са ХИВ-ом/АИДС-ом, маларијом и осталим болестима,
7. осигурати одрживост животне средине,
8. развити глобалну сарадњу за развој.
Миленијумски циљеви су претворени у 21 задатак, чије испуњење се мери помоћу 60 конкретних индикатора.

У септембру 2000. године, када је 189 земаља чланица УН усвојило историјску Миленијумску декларацију, постојало је око 740 милиона претплатника мобилне телефоније и скоро 400 милиона корисника Интернет услуга широм света. У 2010. години, према најновијим извештајима Међународне уније за телекомуникације, постоји више од 5 милијарди претплатника мобилне телефоније и преко 1,8 милијарди корисника Интернет услуга, од којих је већина у земљама у развоју. Процењује се да би до 2015. године најмање половина светске популације требало да има приступ широкопојасним комуникацијама и садржајима.

Развој широкопојасних комуникација представља средство за остварење циља, а не сам циљ. ИКТ и широкопојасни приступ могу да помогну у генерисању нових радних места, привредног раста, продуктивности и, коначно, дугорочне конкурентности привреде.

Будућност изграђена на широкопојасним комуникацијама