Први селективни сензор имплементиран у систем ЕМF RATEL

11.09.2018

РАТЕЛ наставља да развија систем EMF RATEL за континуално праћење нивоа електромагнетског поља. У мрежу сензора, успостављену крајем 2017. године, укључен је и селективни сензор, постављен на кров основне школе „Дринка Павловић“ у Београду. Школа се налази у центру Београда и окружена је различитим изворима електромагнетског поља, те представља објекат од интереса дефинисан Правилником о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број 104/09).

Селективни сензор мери укупан ниво електромагнетског поља на локацији на коју је постављен, али и појединачне доприносе свих радио-извора у близини школе. Резултати мерења и анализе измерених података су приказани на интерактивном дијаграму на коме је омогућен одабир различитих подопсега, доступном на страни: http://emf.ratel.rs/results/details/cyr/15

Сензор мери ниво електромагнетског поља у фреквенцијском опсегу од 100 kHz до 6 GHz, за све технологије заступљене у следећим подопсезима:

87 MHz – 108 MHz – FM радио
138 MHz – 174 MHz – функционалне радио-везе
380 MHz – 400 MHz – системи TETRA
420 MHz – 430 MHz – фиксна бежична телефонија (CDMA)
430 MHz – 470 MHz – функционалне радио-везе
470 MHz – 790 MHz – дигитална ТВ (DVB-T2)
790 MHz – 821 MHz – мобилна телефонија 4G (800 DL)
832 MHz – 862 MHz – мобилна телефонија 4G (800 UL)
880 MHz – 915 MHz – мобилна телефонија 2G/3G (900 UL)
925 MHz – 960 MHz – мобилна телефонија 2G/3G (900 DL)
1710 MHz – 1785 MHz – мобилна телефонија 2G/4G (1800 UL)
1805 MHz – 1880 MHz – мобилна телефонија 2G/3G (1800 DL)
2110 MHz – 2170 MHz – мобилна телефонија 3G (2100 DL)
2400 MHz – 2500 MHz – уређаји кратког домета / широкопојасне бежичне мреже за пренос података
3400 MHz – 3800 MHz – мобилна телефонија
5200 MHz – 5800 MHz – уређаји кратког домета / широкопојасне бежичне мреже за пренос података

Једноставним одабиром неколико подопсега истовремено, може се упоредити утицај сваког типа извора електромагнетског поља.

http://emf.ratel.rs/results/details/cyr/15