Препознат значај пројекта ЕМФ РАТЕЛ

07.12.2021

РАТЕЛ је 2016. године покренуо пројекат континуалног мерења нивоа електромагнетског поља на локацијама од интереса – ЕМФ РАТЕЛ . Најпре је 2016. године урађена Студија о изводљивости изградње мреже сензора за праћење нивоа електромагнетног зрачења, доступна на линку https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-studije-iz-oblasti-elektronskih-komunikacija. Након тога, 2017. године кренула је реализација пројекта и инсталација првих сензора у Београду, Нишу и Новом Саду, да би у децембру 2017. године систем обухватао 9 сензора у наведеним градовима, када је омогућена и јавна доступност мерним резултатима на порталу https://emf.ratel.rs/ . У  децембру 2019. године мрежа је била састављена од сензора у 11 различитих градова на укупно на 26 локација. Локације су дефинисане као зоне повећане осетљивости: школе, болнице, предшколске установе, породилишта, домови, дечија игралишта и сл. Такође, РАТЕЛ је 2018. године, омогућио јавну доступност свим подацима и мерним резултатима на националном Порталу отворених података тако што су добијени резултати свима постали доступни у машински читљивом формату, а могу се видети на следећем линку: https://data.gov.rs/sr/datasets/rezultati-kontinualnog-merenja-nivoa-elektrichnog-polja-na-lokatsijama-od-interesa/.  Децембра 2020. године у мрежи сензора налазило се укупно 73 сензора, док у новембру 2021. године систем чини укупно 88 сензора у 39 градова у Републици Србији.

Додатној промоцији пројекта ЕМФ РАТЕЛ допринела су и учешћа на конференцијама, научним скуповима, радионицама и сл. У сврху едукације писани су и научни радови који су такође доступни на порталу у секцији испитивања ЕМ поља: https://emf.ratel.rs/cyr/ispitivanja-em-polja/. У складу са тим, од значаја је навести да је ЕМФ РАТЕЛ пројекат видљив и у базичној ITU препоруци К.83   која детаљно описује смернице како дугорочно мерити ниво електромагнетског поља на локацијама од интереса. Наш пројекат је дат у прилогу препоруке као први који описује мрежу сензора који јавности даје на увид информацију о нивоима електромагнетског поља на мерним локацијама. Додатно, у новембру 2021. године одржан је експертски  симпозијум у Минхену у организацији немачке федералне канцеларије за заштиту од зрачења (Federal Office for Radiation Protection). Учешће на симпозијуму је имао и представник Факултета техничких наука из Новог Сада, нашег дугогодишњег партнера на овом пројекту, који је представио активности око мониторинга ЕМ поља у Републици Србији са посебним освртом на ЕМF РАТЕЛ пројекат. Такође, Национални институт за телекомуникације организоваo je 1. и 2. децембра међународну конференцију (VI International EMF Conference), у сарадњи са Канцеларијом премијера Пољске, на којој је РАТЕЛ имао представника са презентацијом на тему: Credibility of Serbian System for continuous monitoring of electromagnetic field levels”. Does it influence public opinion regarding EMF, као и активно учешће на панел дискусији са еминентним саговорницима.