Препоруке РАТЕЛ-а услед пораста Интернет саобраћаја

21.03.2020

Са почетком ширења вируса Covid-19 у Европи, порастао је и број запослених који раде од куће. Школе и универзитети су  затворени и предавања се организују преко интернета. Све ово је утицало на пораст Интернет саобраћаја, а што потврђују подаци измерени на тачкама за размену Интернет саобраћаја у Франкфурту, Лондону, Амстердаму (као потврда наведеног https://www.linkedin.com/pulse/snapshot-impact-covid-19-internet-traffic-levels-europe-hern%C3%A1ndez/).

На основу искуства европских земаља може се у наредном периоду очекивати  пораст телекомуникационог саобраћаја и у Републици Србији. Одлуком о увођењу ванредног стања од 16.03.2020. и наредним одлукама је између осталог обустављен рад школских и високошколских установа, настава се одвија на даљину, а где год је могуће рад се организује од куће. Ове активности захтевају повећано коришћење електронских комуникационих услуга, а самим тим утичу на повећање телекомуникационог саобраћаја.

Оператори електронских комуникација улажу напоре на обезбеде нормално функционисање фиксних и мобилних комуникационих мрежа и да обезбеде потребне капацитете у овом периоду. Осим оператора електронских комуникација и корисници својим понашањем „на мрежи“ могу да помогну да се евентуална преоптерећења мрежних капацитета избегну и последице ублаже.

Препорука је да се током радног времена, када је интензиван рад од куће, смањи коришћење апликација и услуга који захтевају велике протоке, као што је видео стриминг. Такође је потребно избегавати слање већих докумената у прилозима mail-oвa (боље је наводити линкове ка истим ако је могуће) и избегавати у овом периоду све друге апликације које захтевају велики проток података.

У овом периоду је од изузетне важности да Интернет буде доступан што већем броју корисника и зато је потребно одговорно поступање свих. У супротном, уколико дође до преоптерећења мреже може се догодити да оператори не могу да гарантују одговарајући квалтет за неке од апликација (пре свега забавни видео садржаји).

Овај проблем су разматрале и чланице организације BEREC-a (Body of European Regulators for Electronic Communications) и објавиле заједничко саопштење које је доступно на следећем линку https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/others/9236-joint-statement-from-the-commission-and-the-body-of-european-regulators-for-electronic-communications-berec-on-coping-with-the-increased-demand-for-network-connectivity-due-to-the-covid-19-pandemic.

РАТЕЛ ће у сарадњи са операторима континуално пратити стање у Републици Србији у области електронских комуникација и о томе обавештавати кориснике и операторе.