Потписани координациони споразуми националних регулатора Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Мађарске и Србије

02.06.2022
Хрватска регулаторна агенција за мрежне дјелатности (ХАКОМ) била је домаћин мултилатералног координационог састанка на коме су учествовали представници Регулаторне агенције за телекомуникације (РАК) Босне и Херцеговине, Агенције за електронске комуникације и поштанску дјелатност (ЕКИП) Црне Горе и Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ).

На радном састанку размењена су искуства у регулацији коришћења радио-фреквенцијског спектра, а представници регулаторних агенција потписали су:

Потписивање наведених споразума омогућава усклађеније коришћење радио-фреквенцијског спектра у пограничним зонама земаља потписница за потребе мобилне/фиксне комуникационе мреже (MFCN) у радио-фреквенцијском опсегу 700 MHz, као и  за потребе железнице у основном GSM-R опсегу 876-880/921-925 MHz.