Потписан мултилатерални Споразум о координацији IMT/UMTS система у GSM опсезима

08.11.2010

На састанку одржаном у Будимпешти 27. и 28. октобра 2010. године, утврђен је текст Техничког споразума за координацију у пограничним областима за IMT/UMTS системе у фреквенцијским опсезима 880-915/925-960 MHz(GSM900) и 1710-1785/1805-1880 MHz(GSM1800).

Представници Републичке агенције за електронске комуникације учествовали су у изради текста Споразума, који је потписан од стране представника националних тела за управљање фреквенцијама Аустрије, Хрватске, Мађарске, Румуније, Србије, Словачке и Украјине, у Будимпешти, 28. октобра 2010. године.

Споразум је израђен на основу релевантних одредаба из одлуке ECC/DEC/(06)13, док су принципи координације између GSM и IMT/UMTS система, и између два IMT/UMTS система, који раде у GSM фреквенцијском опсегу, базирани на препоруци ЕСС/REC(08)02.

На овај начин отворен је пут за имплементацију нових технологија и услуга у постојећим опсезима за GSM системе.

Споразум о координацији IMT/UMTS система у GSM опсезима