Потписан координациони споразум у фреквенцијском опсегу 3400-3800 MHz

10.10.2023

Традиционални Регионални регулаторни форум за Европу под називом „Универзална повезаност у Европи: Постојеће стање и будуће перспективе“ одржан је у периоду 28-29. септембра 2023. године у Будви, Република Црна Гора, у организацији Агенције за електронске комуникације и поштанску дјелатност Црне Горе (ЕKIP) и Међународне уније за телекомуникације (ITU). Форум је, као и претходних година,  окупио кључне учеснике у сектору електронских комуникација ради разматрања актуелних изазова и прилика у постизању универзалне повезаности у Европи.

Том приликом је потписан Технички споразум између администрација Босне и Херцеговине, Црне Горе, Албаније, Хрватске, Северне Македоније и Србије о граничној координацији MFCN мрежа у фреквенцијском опсегу 3400-3800 MHz (TECHNICAL AGREEMENT between the national frequency management authorities of Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro, North Macedonia and Serbia ON BORDER COORDINATION OF MOBILE/FIXED COMMUNICATIONS NETWORKS (MFCN) in the frequency band 3400-3800 MHz).

Потписивање овог споразума је резултат вишемесечног заједничког рада на усаглашавању услова и има за циљ да се утврде принципи, техничке одредбе и административни поступци неопходни за регулисање заједничке примене MFCN система у пограничним областима, у сврху обезбеђивања равноправног приступа спектру и рада без присуства штетне интерференције, односно ефикаснијег коришћења радио-фреквенција у наведеном опсегу.