ПосТел на дигиталној платформи

02.12.2020

На Саобраћајном факултету у Београду почео је са радом 38. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, „ПосТел 2020“. Иако се одржава у дигиталној форми због пандемије Covid-19 вируса, број презентација и значај скупа за поштанску делатност остао је исти.

 На отварању су говорили председник организационог и програмског одбора  проф. др Валентина Радојичић, декан факултета проф. др Небојша Бојовић, Небојша Станојчић из Поште Србије и Драган Пејовић директор РАТЕЛ-а.

Директор РАТЕЛ-а Драган Пејовић је представио приходе остварене на тржишту поштанских услуга и резултате поштанске делатности у претходној години.

У оквиру програма рада симпозијума представници РАТЕЛ-а излагали су на тему „Утицај Covid-19 пандемије на поштански сектор - ERGP анализа“ и „Отварање Светског поштанског савеза за све заинтересоване стране“.

”У 2019 остварено је 309 милиона поштанских услуга.У просеку, у 2019. уручено је 124 поштанских пошиљака по домаћинству, односно 43 поштанске пошиљке по становнику. Поштанска делатност остварила је приход од око 21 милијарду динара, што је приближно 0,4% БДП-а.

Иако је универзална поштанска услуга (са 87,4%) доминантна у укупном обиму обављених поштанских услуга, она остварује мањи приход  од комерцијалних услуга 43% (преко 57%).

Приход од универзалне поштанске услуге бележи раст (1,8%), трећу годину заредом, док приход од комерцијалних услуга континуирано расте, те тренутна стопа раста износи приближно 13.

Део поштанског тржишта који се убрзано развија и расте је тржиште експрес услуга, а посебно сегмент пошиљака које су последица даљинске трговине.

Агенција је, на основу наведеног закона, у току 2020. године донела све подзаконске акте из своје надлежности. У току наредне године фокус ће бити на праћењу имплементације тих аката и отклањању евентуалних уочених недостатака, а посебан изазов представљаће примена одредаба које се тичу нових надлежности РАТЕЛ, и то: посредовање у вансудском решавању спорова између корисника и поштанских оператора, и стручни надзор над радом поштанских оператора”

ПосТел организује Одсек за поштански и телекомуникациони саобраћај Саобраћајног факултета, а суорганизатори су: Јавно предузеће „Пошта Србије“, „Телеком Србија“ ад, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) и Инжењерска комора Србије. Покровитељи Симпозијума су Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије.

Више информација на следећем линку http://postel.sf.bg.ac.rs